De theorie met goed gevolg afleggen

Vaarbewijs 1

In tegenstelling tot een rijbewijs voor je auto, heb je om een boot te mogen besturen geen praktijkexamen. Wel moet je een theorie examen doen om je vaarbewijs 1 te halen, dit vaarbewijs is het meest gangbare voor de plezierjacht. Op alle meren en kanalen mag je met deel 1 varen, maar wanneer je ook op de grote wateren wilt varen heb je een aanvullend deel nodig. Veel mensen denken dat vaarbewijs 2 een apart bewijs is om te mogen varen, terwijl het maar een aanvulling is op het eerste deel wat je al in je bezit hebt.

Aanvulling van je vaarbewijs

Wanneer je niet voldoende hebt aan vaarbewijs 1, en je ook op grotere wateren wilt varen dan heb je de aanvulling nodig van het 2e vaarbewijs. Je kunt ook de examens voor 1 en 2 tegelijk doen, dit scheelt je aanzienlijk in de kosten. Het is wel zwaar en heel veel informatie om beide examens tegelijk af te leggen, het advies is dan ook om eerst deel 1 te doen en dan pas het 2e deel. Lees je goed in waarvoor je een vaarbewijs nodig hebt, en welk deel. Vaar je met het verkeerde vaarbewijs dan krijg je hiervoor een boete.

Vaarbewijs 1

Wat mag je besturen?

Het is niet voor iedereen precies duidelijk welke vaartuigen je nu wel en niet mag besturen met vaarbewijs 1, je mag met het 1e bewijs alle soorten vaartuigen besturen mits ze niet langer zijn dan 25 meter. Je mag niet zomaar overal varen, het vaargebied zit namelijk wel een beperking aan. Op de kleine rivieren en kanalen mag je wel varen, maar wanneer je op de grote wateren wilt varen heb je ook het 2e deel nodig. Dan hebben we het bijvoorbeeld over het Ijsselmeer of het Markermeer om te varen.